Bestuur

VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN “DE STROOM”  BEILEN

BESTUURSSAMENSTELLING VANAF MEI 2017

Geert Prins (voorz.)
Oranjekanaal Z.Z. 8
9433 TG  ZWIGGELTE
tel. 0593-370738
mob. 06-55735668
email 9433TG8@hetnet.nl
       
Geesje Beugel(secretaresse)
Weitgoorn 26
9431 LJ  WESTERBORK
tel/fax 0593-332454
mob. 06-25365893
email geesjebeugel@gmail.com
Bennie Bosman(penningmeester)
Leemdijk 14e
9422 CL  SMILDE
tel. 0592-459868
mob. 06-30089080
email bosmanb@hetnet.nl
Jannie Louissen(zwemmen)
Oosteinde 31
9431 AT  WESTERBORK
tel. 0593-332727
mob. 06-57352242
email jhlouissen@gmail.com
Titia van Nierop(volksdansen)
Steffensberg 39
9431 CX  WESTERBORK
tel. 0593-331948
mob. 06-51802812
email martin.titia@telfort.nl
Joke Wildeboer(fietsen)
Hanekampen 21
9411 XN  BEILEN
mob. 06-20263114
email jokewildeboer@hotmail.com